Z Mělníka až do Brna a Králova Pole:

Po stopách Jana Jindřicha Lucemburského,

moravského markraběte

Rodina Jana Jindřicha

Rodiče Jana Jindřicha

Jan s Eliškou uzavřeli sňatek 1. září 1310

Jan Lucemburský


* 10.8.1296 - † 26.8.1346

lucemburský hrabě, český král

Byl jediným synem lucemburského hraběte a císaře Jindřicha VII. Pocházel z dynastie Lucemburků. Byl vynikajícím diplomatem a statečným bojovníkem ve válečných konfliktech. Za jeho vlády došlo v českém království k růstu mezinárodních vztahů. Získal pro českou korunu další území, včetně velké části Slezska. V celé Evropě byl Jan znám jako udatný rytíř, který se zúčastnil  mnoha bojů.


Eliška Přemyslovna

* 20.1.1292  - † 28.9.1330


Eliška Přemyslovna, matka Jana Jindřicha byla dcera českého a polského krále Václava II. a Guty Habsburské. Jako česká královna byla posledním Přemyslovcem na českém trůně. 

Sourozenci Jana Jindřicha 


Markéta

Lucemburská * 8.7.1313 - † 11.7.1341


bavorská vévodkyně

Markéta byla v .r 1328 provdána za dolnobavorského vévodu Jindřicha, který byl po smrti svého otce svěřencem římského krále Ludvíka Bavora. Rok po svatbě se novomanželům narodil syn Jan, pojmenovaný po českém dědečkovi, k němuž měl ostatně Jindřich velmi úzký vztah. Králi Janovi dal k dispozici panství Burghausen, Kufstein a Kitzbühel jako výchozí bod pro výpravy do Tyrolska, Korutan a Itálie a ručil na smlouvách o sňatku svého švagra Jana Jindřicha a Markéty Pyskaté.


Jitka (Guta)

Lucemburská

* 21.5.1315 - † 11.9.1349

Karel IV.

* 14.5.1316 - † 29.41.1378 Praha

Přemysl Otakar

* 22.11.1318 - † 20.4.1320

Anna

* 27.3.1323 - † 3.9.1338 

Eliška

* 27.3.1323 - † před 1330

Manželky Jana Jindřicha

Markéta 

Korutanská

* 1318 - † 3.10.1369

Sňatek s Janem Jindřichem: 16. září 1330

Jediná dědička korutanského vévody Jindřicha a jeho druhé manželky Adléty, dcery Jindřicha I. Brunšvického. Roku 1341 s pomocí tyrolské šlechty vyhnala Jana Jindřicha, svého muže ze země.

Markéta 

Opavská

* 1325/30 - † 1363 Brno

Sňatek s Janem Jindřichem v roce 1349

Dcera opavského vévody Mikuláše II.  a Anny Ratibořské. S Janem Jindřichem měla Markéta Opavská šest dětí. Všichni legitimní potomci Jana Jindřicha pocházeli právě z manželství s Markétou Opavskou.

Markéta Habsburská

* 1346 - † 14.1.1366 Brno

Sňatek s Janem Jindřichem 6. nebo 26. února 1364

Dcera rakouského vévody Albrechta II., vdova po tyrolském hraběti Meinhardovi. 


Alžběta Oettingenská

† 3. května 1409, Vídeň

Sňatek s Janem Jindřichem v roce 1367

Dcera hraběte Albrechta Oettingenského. 

Dne 13. srpna 1375 založila s Janem Jindřichem kartuziánský klášter v Králově Poli, 

Potomci Jana Jindřicha

Kateřina

Jošt 

Moravský

* 1354 Brno - † 1411 Brno


markrabě moravský a římský král

, též Lucemburský, též Jaroslav byl moravský markrabě z dynastie Lucemburků, braniborský kurfiřt a zvolený římský král. Byl velmi schopným a obratným politikem, který ctižádostivě toužil po větší moci i majetku a neváhal v zájmu svých cílů měnit strany a názory. Spolu se svými bratry citelně zasahoval do záležitostí českého království, kterému vládl jejich bratranec Václav IV.

| Brno | Markéta Opavská | Augustiniánský klášter |

Alžběta

Anna

Prokop Luceburský

* prosinec 1358 Brno - † 24.9.1405 Královo Pole


markrabě moravský

Jan Soběslav Lucemburský

Jan Jindřich Lucemburský

moravský markrabě

Věnováno připomínce při příležitosti 700. výročí narození 

Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte 

a podpoře aktivit pořádaných na jeho počest