Z Mělníka až do Brna a Králova Pole:

Po stopách Jana Jindřicha Lucemburského,

moravského markraběte

Jan Jindřich Lucemburský

 markrabě moravský, vévoda tyrolský

a jeho životní pouť - základní přehled

1322


Jan Jindřich se narodil na Mělníku dne 12.2.1322 jako druhorozený syn Jana Lucemburského z prvního manželství s Eliškou Přemyslovnou a mladší bratr Karla IV. 

1327

5 let

Ve svých 5-ti letech Jan Jindřich opouští své rodiče a přijíždí na hrad Tirol

  • Hrad Tyrol

1330

8 let

Sňatek s Markétou Korutanskou 16.9.1330

Ve svých osmi letech se v Innsbrucku Jan Jindřich oženil s Markétou Korutanskou

1331

9 let 

První setkání s bratrem Karlem

První setkání Jana Jindřicha se svým starším bratrem Karlem v Parmě

1335

13 let

Vévoda korutanský, Kníže tyrolský

Ve svých 13-ti letech se Jan Jindřich stává vévodou korutanským a tyrolským (1335-1341)

Visegrád

3.9. se Jan Jindřich účastní ve Visegrádu uzavírání česko-uherské vojenské aliance

1341

19 let

Odchod z hradu Tyrol

Ve svých 19 letech Jan Jindřich nedobrovolně  opouští svoji manželku i hrad Tirol. 

1345

23 let

Pasován na rytíře

V roce 1345, ve svých 23 letech, na polské výpravě proti Kazimírovi III., získal Jan Jindřich rytířský pás, byl pasován na rytíře.

1349

27 let

Moravský Markrabě

V prosinci 1349, ve svých 27 letech, se Jan Jindřich stává moravským markrabětem


Sňatek s Markétou Opavskou

Vstupuje do manželství s Markétou Opavskou  

1350

28 let

Příchod do Brna

v lednu 1350, tedy ještě ve svých 27 letech přesídlil Jan Jindřich se svou druhou manželkou Markétou Opavskou do Brna, které si zvolil za své sídelní město


Augustiniánský klášter v Brně

po příchodu do Brna Jan Jindřich zakládá 2. února 1350 Augustiniánský klášter s kostelem sv. Tomáše. Klášterní kostel se měl stát i místem posledního odpočinku panovnické moravské větve Lucemburků.

1364

42 let

Sňatek s Markétou Habsburskou

Vstupuje do manželství s Markétou Hansburskou


1366

44 let

Sňatek s Alžbětou Oetingerskou

Vstupuje do manželství s Alžbětou Oettingenskou 

1375

53 let

Založení kartuziánského kláštera v Králově Poli

Ve svých 53 letech 13. srpna 1375 zakládá Jan Jindřich kartuziánský Klášter v Králově Poli 


† 12. listopadu 1375

12. listopadu 1375  završil Jan Jindřich svoji životní pouť.

Jan Jindřich je pohřben v kostele svatého Tomáše apoštola v Brně, původně kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola, který 2. února 1350 Jan Jindřich spolu s augustiniány  založil jako klášterní kostel augustiniánů.

  • Kostel sv. Tomáše v Brně


†12. listopadu 1375

završil Jan Jindřich svoji životní pouť Věnováno připomínce při připomínce 700. výročí narození 

Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte 

a podpoře aktivit pořádaných na jeho počest.