Z Mělníka až do Brna a Králova Pole

po stopách Jana Jindřicha Lucemburského

moravského markraběte

Jan Jindřich Lucemburský,

 rodinné poměry a město Mělník

Město Mělník si spolu s městskou částí Brno-Královo Pole připomnělo v neděli 13. 2. 2022 významné výročí narození bratra Karla IV., Jana Jindřicha Lucemburského. Obě města spojuje s Janem Jindřichem společná historie. Na Mělníku se narodil a v Brně ve věku 53 let dne 12. 11. 1375 zemřel. Obě města mají historickou vinařskou tradici, která je mimo jiné odvozena od snahy obou bratrů zkvalitnit a zajistit rozvoj vinohradnictví a vinařství. Jan Jindřich se narodil před 700 lety 12. února 1322 na Mělníku, jako třetí syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. V té době již po prvních letech relativně klidného manželství jeho rodičů, kdy se narodily dcery Markéta a Jitka, se dostavila vážná trvalá manželská krize, která ovlivnila jak život Jana Jindřicha, tak i jeho bratra Václava později Karla. Problémem byla Janova prchlivá povaha a podezíravost, Eliščina tvrdohlavost a také rozdílné názory obou manželů na státní záležitosti. Přes všechny rozpory porodila Eliška v roce 1316 syna Václava a v roce 1318 dalšího syna Přemysla Otakara. Roku 1319 se však manželství zcela rozpadlo. V únoru 1320 umírá Přemysl Otakar ve věku 1 a půl roku. Manželé se ještě nakrátko sblížili v roce 1321, kdy byl Jan vážně zraněn. Narodil se jim roku 1322 třetí syn, právě Jan Jindřich. V té době již Eliška pobývá ve věnném městě českých královen Mělníku. Jan Jindřich byl tedy o šest let mladším bratrem Karla, ale v jeho dětském věku ho nikdy nepoznal. Jakmile se totiž Karel naučil chodit, byl svým otcem izolován na hradě Loket a v roce 1323 byl odeslán na výchovu k francouzskému královskému dvoru. Obdobný osud potkal nakonec i Jana Jindřicha, který byl v pěti letech poslán na výchovu k tyrolskému dvoru. Poprvé se spolu oba bratři setkali až v roce 1331, tedy až v jeho devíti letech, v Parmě. Vzniká zde unikátní, skutečně bratrský vztah, který vydržel po celý jejich život.

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělník