Z Mělníka až do Brna a Králova Pole:

Po stopách Jana Jindřicha Lucemburského,

moravského markraběte

Kategorie témat


   Jan Jindřich a Královo Pole   

V Králově Poli rád pobýval a na sklonku svého života zde založil kartuziánský klášter...   Jan Jindřich a Mělník   

Rodné město Jana Jindřicha. Zde 12. února 1322 poprvé spatřil světlo tohoto světa.... 


Jan Jindřich a Brno

Jako moravský markrabě si Brno zvolil za své sídelní město a významným způsobem přispěl jeho rozvoji....


Jan Jindřich - úspěšný podnikatel své doby

Velmi pokrokově si počínal při zavádění a rozvoji obchodní strategie Připravujeme....

  • číst dále


Jan Jindřich jako úspěšný vinař

Nejen, že v Brně na svazích Špilberku založil vinohrad, ale hodně se přičinil v rozvoji vinohradnictví na celé Moravě. Připravujeme....

  • číst dále

Jan Jindřich a Morava

připravuje...

  • číst dáleJan Jindřich - vévodou korutanským a hrabětem tyrolským

Vévodou korutanským a hrabětem tyrolským ještě dříve než markrabětem moravským a období jeho pobytu na hradě Tyrol....