Z Mělníka až do Brna a Králova Pole

po stopách Jana Jindřicha Lucemburského

moravského markraběte

POZNÁVACÍ ZÁJEZD - OKRUH TYROLSKO


TERMÍN ZÁJEZDU

2. - 5. 6. 2022


 • Místo odjezdu a návratu - Brno

  PŘEDPOKLÁDANÁ CENA

  6.890,- Kč

  Cena zahrnuje:

  • dopravu 
  • ubytování se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji
  • služby průvodce 
  • pojištění CK proti úpadku

  Cena nezahrnuje: 

  • vstupy
  • pojištění do zahraničí

  NEZÁVAZNÁ REZERVACE


  1. den

  Odjezd z Brna v ranních hodinách (06/06:15) do Rakouska. Zastávka v Enns, nejstarším městě Rakouska, nazývaného "Brána Horních Rakous", kde se Jan Lucemburský jménem svých synů vzdal nároků na Korutany. Krátká procházka: renesanční hodinová věž, farni kostel Maria Schnee, zbytky hradů Alte a Neue Ennsburg, zámek Ennsegg.  Pokračování do Tyrolska, jehož byl Jan Jindřich Lucemburský šest roků vévodou. Návštěva cisterciáckého kláštera Stams, rodové nekropole dynastie Meinhardovců, z níž pocházela Janova žena Markéta. V klášterním kostele Panny Marie je pochován i její otec český král Jindřich Korutanský. V pozdním odpoledni prohlídka zemského hlavního města Innsbruck, místa svatby Jana Jindřicha a Markéty: dóm sv. Jakuba, císařský Hofburg, dvorský kostel s vévodskou hrobkou, Anenský sloup, tzv. Zlatá stříška, vítězný oblouk, postavený na počest svatby budoucího císaře Leopolda II. Habsburského... 

  Ubytování v oblasti.

  2. den

  Cesta přes Brennerský průsmyk do Itálie do oblasti Jižního Tyrolska. Dopolední program ve slavném augustiniánském klášteře Abbazia di Novacella, od 12. století významnému producentovi vína, patřícímu k nejstarším aktivním vinařstvím světa. Možnost prohlídky klášterního kostela, tamního muzea nebo zahrady a nákup klášterních produktů v tamním vinném sklepě. Přejezd do sousedního Bressanone (Brixen), místa exilu Karla Havlíčka Borovského, který zde napsal své Tyrolské elegie. Ve městě se nachází také biskupský hrad, katedrála Nanebevzetí Panny Marie s freskami od Paula Trogera, nebo německo-rakouský vojenský hřbitov s oběťmi první světové války, včetně českých vojáků. Pokračování do Bolzana, správního střediska stejnojmenné provincie. Okruh městem:  konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, stojící na místě raně křesťanské baziliky z 6. století dominikánský kostel s freskami Giottovy školy, Neptunova kašna, Via dei Portici - nejstarší hlavní komunikační ulice města, lemovaná šlechtickými domy s podloubími. Na závěr Merano, středověké centrum řemesel, zemědělství a dálkového obchodu, historická metropole celého Tyrolska, která se v 19. století stala významným lázeňským městem. Mezi jeho návštěvníky patřila francouzská císařovna Marie Luisa Habsburská, rakouská císařovna Sissi, nebo spisovatel Franz Kafka. Procházka po promenádě říčky Passirio, lázeňský dům, knížecí hrad, městská brána Porta di Bolzano, chrám sv. Mikuláše...

  Ubytování v oblasti.

  3. den

  Po snídani návštěva hradu Tirol, jež dal jméno celé zemi, a který až do 15. století sloužil jako sídlo tyrolských vévodů, včetně Jana Jindřicha Lucemburského a Markéty Pyskaté. Pokračování údolím řeky Adige do Trenta (Trident), hlavního města autonomní oblasti Trentino-Alto Adige, úzce spjatého s působením českých a moravských Lucemburků. Místní katedrála sv. Vigilia hostila v 16. století slavný církevní koncil, který definoval principy protireformace. Mezi zajímavosti Tridentu patří i rozsáhlý biskupský hrad Castello del Buonconsiglio, radnice Palazzo Pretorio a četné městské paláce, např. Palazzo Fuggero, postavený pro věhlasnou bankéřskou rodinu z Augsburgu, který měl být podle pověsti postaven ďáblem za jediný den. Přejezd do oblasti Friuli-Venezia Giulia k návštěvě Udine, bývalého sídla mocných aquilejských patriárchů, mezi něž ve 14. století patřili i dva Lucemburkové - Mikuláš a Jan. Oba dva jsou pochováni v místní katedrále Zvěstování Panny Marie, nacházející se v podhradí Castello di Udina v blízkosti městských bran Porta Manin a Torre Santa Maria nebo náměstí piazza della Libertá s hodinovou věží a radnicí Loggia del Lionello. Noční přejezd domů.

  4. den

  V ranních hodinách příjezd do Brna

  .
  .


  .


  .