Z Mělníka až do Brna a Králova Pole

po stopách Jana Jindřicha Lucemburského

moravského markraběte

na počest 700. výročí narození

Mělnické vinobraní

ve dnech 16. - 18. září 2022 v Mělníku