Z Mělníka až do Brna a Králova Pole:

Po stopách Jana Jindřicha Lucemburského,

moravského markraběte

NOVÁ PUBLIKACE

vydaná při příležitosti 700. výročí narození markraběte Jana Jindřicha


Publikaci je možné si objednat za dotovanou cenu ve výši 99,- Kč

Jan Jindřich LUCEMBURSKÝ rodák mělnický, 

markrabě moravský a věrný bratr Karla IV.


Publikace vydaná při příležitosti 700. výročí narození markraběte Jana Jindřicha (1322-1375) shrnuje základní informace o této významné osobnosti našich středověkých dějin a v dílčích analytických částech prohlubuje dosavadní poznání. 

Dr. Zdeněk Vašek z Univerzity Karlovy přináší první pečlivější zamyšlení nad mělnickým původem tohoto Lucemburka, zatímco jeho kolega Dr. Petr Nohel představuje markraběte Jana v širších genealogických souvislostech. Kniha také prvně souhrnněji reflektuje ohlas osobnosti Jana Jindřicha v literatuře a ve výtvarném umění a nabízí podnětné paralely mezi 14. stoletím a velkými tématy dneška

Publikace byla vydána v rámci souboru aktivit pořádaných pod souborným názvem "Z Mělníka až do Brna a Králova Pole: Po stopách Jana Jindřicha Lucemburského, markraběte moravského".

Partneři projektu >

Brožura A4, genealogická schémata a mapy, barevná obrazová příloha, cizojazyčná shrnutí.

Vydalo Regionální muzeum Mělník 2023, ISBN: 978-80-907644-3-9

Zde se můžete seznámit s obsahem publikace:


Objednávka Publikace:

( k doplnění fakturační adresy, adresy a způsobu doručení budete kontaktováni teprve na základě odeslání rezerva).


.